Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
IT-didaktik
Udkast
Delprojekter
Elevinterview
Start
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 2b
Opgave 3
Opgave 4
Slut
Afsluttende interview
6. klassernes parlament
Planlægning
Undervisningsmaterialer
Notater
Litteratur
Andre projekter
Links


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.


Overvejelserne bag opgaven ”Harry Potter og Coca-Cola”

Anden opgave i interview med elever i begyndelsen og slutningen af IT-i-dansk-året på Tallerupskolen og Risingskolen

Opgaven går ud på at finde til bunds i Katrines veninde Pias udsagn om hvorvidt Coca-Cola får penge af Warner Bros. for at reklamere for Harry Potter. Opgaven giver lejlighed til flere forskellige typer af søgninger på nettet, idet den første søgning kan give resultat alene ved at eleverne bruger nøgleordene i opgaveteksten som søgeord Den anden søgning (efter ”sandheden” om Coca-Colas involvering med Harry Potter) kræver lidt større planlægning – og sandsynligvis nærlæsning af (dele af) flere sider. Endelig kræver den tredie søgning (efter handlemuligheder for Katrine) enten at de fundne sider er læst grundigt – eller at eleverne går tilbage til dem og læser dem efter nye oplysninger eller at de foretager en ny søgning (som i givet fald vil være ret svær at konstruere).

I alle tre tilfælde skal eleverne bruge flere læsestrategier hensigtsmæssigt. Først skal siden i Google med ”fundne sider” læses hurtigt efter relevante sider. Så skal de relevante sider overblikslæses for nærmere relevans og endelig skal siderne nærlæses i de dele der omhandler emnet Coca-Cola og Harry Potter.

Når eleverne skal finde ud af om Pias historie passer skal de bruge en lang række tilgange. De kan se på sidens adresse – den stammer fra et hotel for private hjemmesider (tripod.com, der er altså ikke tale om en officiel hjemmeside), eller de kan finde frem til sidehiearkiets forside (fx ved at fjerne dele af URL-en) og de kan herfra finde frem til hjemmesidens bagmand/-mænd, som viser sig at være en 13-årig pige. Hun har lavet et stort og flot stykke arbejde – men hendes alder kan bruges som ét indicium på at hun kan tage fejl. Når eleverne finder frem til sider der præsenterer en lidt anden forståelse af indholdet af aftalen, kan de foretage samme undersøgelser af den.

Ved at se hvordan eleverne klarer den opgave kan jeg få et indblik i deres evner til at sætte kommunikation ind i en kontekst. Er de i stand til at stille spørgsmålet om hvem der har lavet hjemmesiden, er de i stand til, fx gennem analyse af sproglig modalitet, at gennemskue producentens forudsætninger, interesser og mål, er de i stand til at overveje hvordan disse interesser og mål står i relation til andre personers interesser og mål osv.

Opgaven er lagt til rette så eleverne opfordres til at forberede deres søgninger på nettet ved i tekstbokse at skrive stikord og ting de vil gøre. Gode internetsøgere forbereder sig ved at overveje hvordan de finder kombinationer af stikord som flest mulige tekster inden for det søgte emne vil gøre brug af og som færrest mulige tekster der falder uden for emnet, vil gøre brug af. Derudover vil gode søgere gøre sig klart hvad det er inden for området/emnet de søger efter så de ikke bruger unødig tid på at læse tekster der ligger i periferien af emnet.

Hvis eleverne ikke kan finde ud af at gøre brug af boksene til at skrive forberedelse ind i, er det en pointe i sig selv. Det får de så forhåbentlig lært i løbet af året. I interviewet vil jeg forsøge at hjælpe dem på vej så jeg får en fornemmelse af deres forståelse for hvad søgning er og for hvilke indsatser der kan gøres for at lære dem at forberede deres søgning.

Den tredie opgave handler om at Katrine gerne vil gøre noget ved Coca-Colas omklamring af Harry Potter. Med internettet er mulighederne for at deltage i folkelige bevægelser der vil gøre en forskel, blevet forandrede. Dette spørgsmål lægger op til at eleverne gør brug af deres viden om den slags initiativer. En sådan viden har de næppe – men spørgsmålet og arbejdet i løbet af året kan måske sætte deres opmærksomhed på sporet af disse bevægelser.

Læs mere:

Internetdidaktik


Her har jeg en kopi af de tekster jeg henviser til for det tilfælde at de forsvinder fra serverne eller serverne er nede når jeg skal bruge teksterne.

Teksten Pia har sine oplysninger fra

E-pressen om aftalen

Save Harry.com


Kommentarer modtages gerne: Jeppe Bundsgaard
Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Publiceret: 04-08-2002
Læs og deltag i dialogen om denne tekst
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/phd/udkast/delprojekter/elevinterview/
opg2/opgave2_baggrund.php