Jeppe Bundsgaards hjemmeside
Velkommen! Weblog Ph.d.-projekt Artikler Foredrag Live English area
It, dansk og didaktik
Didaktik og fagdidaktik
IT og digitale læremidler
Sprog & kommunikation
Litteratur
Politik
Andet


Projekter


http://projekter.au.dk/fileadmin/ICILS_2018_logo_100x100_01.png

ICILS 2018

 

Demonstrationsskoleprojekterne

Bøger

 

Digital dannelse

 

http://www.dafolo-online.dk/media/online/thumbs/7607.jpg

It-didaktik i teori og praksis - elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Kompetencer i dansk. Gyldendal 2009.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Danskfagets it-didaktik. Gyldendal 2007.

 

Klik for at komme til bogens hjemmeside

Bidrag til danskfagets it-didaktik. Ph.d.-afhandling. Forlaget Ark 2005.

Trine Bundsgaard: Rum (2005)

Artikler

Jeg har delt mine artikler ind i en række emneområder. Se undermenuerne til venstre. Artikler produceret i forbindelse med mit ph.d.-projekt findes i phd.-projekt-menuen. Se her.

De fleste af teksterne har været publiceret rundt omkring - men nogle af dem er også skrivebordsskuffetekster og universitetsopgaver.


Se også min publikationsliste på min dpu-hjemmeside.

Dette er et udtræk fra min DPU-publikationsliste

Se den også på http://pure.au.dk/portal/da/jebu@dpu.dk

1.1. 2013

Bundsgaard, J. (2013). Er mere it målet?. Skolebiblioteksaarbog, 2012, 42-44.

1.2. 2012

Bundsgaard, J. (2012). Mål. Hold fokus på lærernes it-kompetencer: analyse. Politiken, debatsektionen, 8.
Bundsgaard, J., Misfeldt, M., & Hetmar, V. (2012). Udvikling af literacy i scenariebaserede undervisningsforløb. Viden om Laesning, 2012(12), 29-36.
Bundsgaard, J. (2012). Hvis iPad’er i folkeskolen er svaret, hvad var spørgsmålet så?. Stafetten, (36).
Labuz, N., Bundsgaard, J., Kjertmann, K., & Jensen, A. S. (2012). Rapport fra projektet ”At skrive sig til læsning”. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.
Bundsgaard, J., & Kjertmann, K. (2012). Fra lydparadigme til indkultureringsparadigme. Læsepædagogen : tidsskrift for blandt andre dansklærere, klasselærere og specialpædagoger, 60(2), 23-29.
Bundsgaard, J., Lindø, A. V., & Bang, J. C. (2012). Communicative competences and language learning in an ecological perspective: The triple contexts of participation and language learning from childhood to adulthood. Critical Literacy, 6(1), 46-57.
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2012). Danish educational vocabularies www.eduvoc.dk. !!Accessed jan 01, 2012, fra http://www.eduvoc.dk
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2012). Evaluering af digitale læremidler. København: Århus Universitet og Læremiddel.dk.
Bundsgaard, J. (2012). Facing faceless faces: exploring the necessity of new competencies for e-mail and web communication. Østerud, S., Gentikow, B., & Skogseth, E. G. (red.), I: Literacy practices in late modernity: mastering technological and cultural convergences. (1. udg.) (s. 55-73). New York: Hampton Press; Incorporated.
Bundsgaard, J. (2012). Fremtidens læremidler: plads til alle. Messeavisen - Århus 2012, 2012, 3.
Bundsgaard, J., & Oksbjerg, M. (2012). Hvad skal vi med skønlitteraturen?. Østergren-Olsen, D., & Herholdt, L. (red.), I: Litteraturlyst og læring. (1. udg.) Kapitel 2.(s. 23-32). København: Dansk Psykologisk Forlag.
Bundsgaard, J. (2012). It er godt - basta!. Reflex. Magasin og kursusplan for undervisere i grundskolen, 2012(2), 8-9.
Bundsgaard, J. (2012). It erstatter ikke faglige kompetencer. Skolebørn, 79(5), 20.

1.3. 2011

Bundsgaard, J. (2011). The missing link - prototypiske situationer som didaktisk kategori: en homage til Svein Østerud. Nordic Journal of Digital Literacy, 6(Special_issue), 295-308.
Bundsgaard, J. (2011). Brug it til kommunikation - ikke krydsord. P.S. Praktisk sprog, 24(5), 4-6.
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2011). Evaluation of learning materials: a holistic framework. Journal of Learning Design, 4(4), 31-44.
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2011). Holistic evaluations of learning materials. Rodríguez, J. R., Horsley, M., & Knudsen, S. V. (red.), I: Local, national and transnational identities in textbooks and educational media: 10th International Conference on Research on Textbooks and Educational Media September 2009 Santiago de Compostela - Spain. (s. 502-520). Santiago: IARTEM.
Bundsgaard, J., Misfeldt, M., & Hetmar, V. (2011). Hvad skal der ske i skolen?: et bud på en prototypisk situationsorienteret curriculum-logik. Cursiv, (8), 123-142.
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2011). Innovationscirklen: en model for brugerdreven innovation. Cursiv, (8), 35-58.
Bundsgaard, J., & Madsen, J. (2011). KOMPIS: faglighed der virker i virkeligheden. Liv i skolen : tidsskriftet om lærernes hverdag og det gode arbejde i skolen, 2011(2), 34-38.
Bundsgaard, J. (2011). Skrivelyst i autentiske situationer. Madsbjerg, S., & Friis, K. (red.), I: Skrivelyst og læring. (1 udg.) Kapitel 6.(s. 65-78). København: Dansk Psykologisk Forlag.
Bundsgaard, J. (2011). Udfordringer for forskning i it i undervisningen: kommentar til artiklen “Udfordringer og muligheder i netbaseret undervisning” i MONA 2011‑1. MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik, 2011(2), 75-78.

1.4. 2010

Bundsgaard, J. (2010). Fremtidens Skole. Fyens Stiftstidende.
Bundsgaard, J. (2010). Danskfagets it-didaktik. I: Mosaikker til danskstudiet: En grundbog. (2 udg.) (s. 271-288). København: Systime Academic.
Bundsgaard, J. (2010). En ny læseformel. Læsepædagogen: medlemsblad for Landsforeningen af Læsepædagoger, 58(5), 4-9.
Bundsgaard, J. (2010). Fagdidaktik med interaktive whiteboards. Designværkstedet.
Bundsgaard, J. (2010). Faglighed og digitale læremidler i undervisningen. Dansk pædagogisk tidsskrift, 4(10), 15-23.
Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2010). Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ...Madsbjerg, S., & Lund, H. R. (red.), I: Læselyst og læring. (s. 141-154). København: Dansk Psykologisk Forlag.
Højgaard, T., Bundsgaard, J., Sølberg, J., & Elmose, S. (2010). Kompetencemål i praksis: foranalysen bag projektet KOMPIS. MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik, (3), 7-29.
Bundsgaard, J. (2010). Linjeskolen skal skrottes: Ideen forekommer god, men der er en række problemer ved linjedelte skoler. Fyens Stiftstidende, 17-17.
Bundsgaard, J. (2010). Mediedidaktik. Kvan, 30(86), 7-20.
Bundsgaard, J. (2010). Processer i undervisningen: Rapport fra delprojekt i projektet Brugerdreven Innovation af Digitale Læremidler. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2010). Processer i undervisningen: om brugerdreven innovation af digitale procesværktøjer. Læremiddeldidaktik, (4), 18-27.
Bundsgaard, J. (2010). Supporting the processes of teaching and learning: how digital learning platforms support progressive teaching. European Conference on e-Learning, (9), 81-89.

1.5. 2009

Bundsgaard, J. (2009). Krydsmodel for undervisningstilrettelæggelse. Dansk Universitetspaedagogisk Tidsskrift, 4(7), 10-17.
Bundsgaard, J. (2009). A practice scaffolding interactive platform. O'Malley, C., Suthers, D., Reimann, P., & Dimitracopoulou, A. (red.), I: Computer supported collaborative learning practices: CSCL2009 Conference Proceedings. (s. 522-526). New Brunswick, NJ: International Society of the Learning Sciences (ISLS).
Bundsgaard, J. (2009). Dannelse for fremtiden. I: Fællesskrift 2009: dannelse og dansk i en brydningstid. (s. 24-29). København: Dansklærerforeningen.
Bundsgaard, J. (2009). En forandret skole i en forandret verden. Larsen, C. P. (red.), I: Medier og medieundervisning. (2 udg.) (s. 200-223). København: Gyldendal. (Seminarieserien).
Bundsgaard, J. (2009). Interaktive assistenter: hvorfor og hvordan?. Designværkstedet.
Bundsgaard, J., Christiansen, E. T., Flamant, S. H., Hanghøj, T., Lorentzen, R. F., Monrad, K., Rørbech, H., & Poulsen, B. (2009). Kompetencer i dansk. Kbh: Gyldendal. (Seminarieserien).
Bundsgaard, J. (2009). Skærmlæsning. Mangen, A. (red.), I: Lesing på skjerm. (s. 35-41). Stavanger: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

1.6. 2008

Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2008). Hjemmesider er dynamit for skrivelysten. It og læring, 7(1), 14-15.
Bundsgaard, J. (2008). Kommunikationskritisk kompetence: den sproglige side af dansk er (kunne være) meget mere end grammatik!. Nielsen, P., Pors, A., Stouby, H., & Studstrup, B. F. (red.), I: Kampen om de offentlige sandheder. (s. 38-45). København: Dansklærerforeningen. (Fællesskrift; Nr. 2008).
Bundsgaard, J. (red.) (2008). Positioner i danskfagets didaktik. Cursiv, 2, 1-125.
Bundsgaard, J. (2008). PracSIP: at bygge praksisfællesskaber i skolen. Designværkstedet.
Bundsgaard, J. (2008). Søgning er læsning. Viden om Laesning, (3), 5-10.

1.7. 2007

Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2007). At læse og skrive med it. It og læring, (4), 14-15.
Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2007). Danskfagets it-didaktik. København: Gyldendal. (Seminarieserien).
Bundsgaard, J. (2007). Learning by collaborating on the Internet. Kryger, N., & Ravn, B. (red.), I: Learning beyond cognition. (1 udg.) (s. 167-185). Copenhagen: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

1.8. 2006

Bundsgaard, J. (2006). Danskfagets it-didaktik. I: Mosaikker til danskstudiet: en grundbog. (1. udg.) København: Systime Academic.
Bundsgaard, J. (2006). Nøglekompetencer med bud til de humanistiske fagområder. Cursiv, 2006(1).
Bundsgaard, J. (2006). Searching the Internet is reading: Investigation of an Unnoticed Aspect of Information Literacy.

1.9. 2005

Bundsgaard, J. (2005). Bidrag til danskfagets it-didaktik: Med særlig henblik på kommunikative kompetencer og på metodiske forandringer af undervisningen. (1. udgave udg.) Odense: Forlaget Ark.
Bundsgaard, J. (2005). Imagined communication situations. I: Multimodality: Text, Culture and Use: Proceedings from the 2nd International Conference on Multimodality May 14-16, 2004, Kristiansand, Norway. (1. udgave udg.) Kristiansand: Høyskoleforlaget AS.

1.10. 2004

Bundsgaard, J. (2004). Aspekter af danskfagets it-didaktik. I: Perspektiver på dansk. (1. udg.) København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
Bundsgaard, J., & Kjertmann, K. (2004). Den dynamiske lærebog: Forskningsrapport ifbm. ITMF-projekt 474. Odense: Jeppe Bundsgaard.

1.11. 2003

Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2003). 6. klassernes parlament. I: Skårup Seminarium 1803-2003. Skårup: Skårum Seminarium.
Bundsgaard, J. (2003). 6. klassernes parlament: Aspekter af danskfagets it-didaktik. Gymnasiepædagogik, (45).
Bundsgaard, J. (2003). Forestillinger om kommunikationssituationer. 9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog.
Bundsgaard, J. (2003). TV-nyheder og danskfaget i skolen

1.12. 2002

Bundsgaard, J. (2002). Internettet og de danskfaglige udfordringer
Bundsgaard, J. (2002). Slørede subjekter: En dialektisk metode til afklaring af tekstuelle & kontekstuelle subjekt-objekt-forhold. Synsvinkler, 11. årgang(27).
Bundsgaard, J., & Steffensen, S. (2002). The Dialectics of Ecological Morphology. I: Colourful Green Ideas: Papers from the Conference 30 Years of Language and Ecology (Graz, 2000) and the Symposium Sprache und Okologie (Passau, 2001).

(1. udg.) Bern: <Forlag uden navn>.

Artikler om IT, dansk & didaktik

Publiceret: 24-02-2011

Af Jeppe Bundsgaard

Den sproglige side af dansk er (kunne være) meget mere end grammatik!
Artikel trykt i Dansklærerforeningens Fællesskrift 2008.

Publiceret: 04-02-2009

Af Jeppe Bundsgaard

I: Viden om Læsning , nr. 3.
Faglig læsning og skrivning er noget, der skal arbejdes med i alle fag. I danskfaget er et af de faglige områder søgning på nettet. Dette kan betragtes som en teknisk færdighed, men det fordrer også flere hidtil ukendte og sjældne læsemåder og læsestrategier. Derfor må der undervises i, at eleverne udvikler de nødvendige kompetencer.

Publiceret: 25-10-2007

Af Jeppe Bundsgaard

Competencies of Faceless and Semi Public Social Communication.
Paper presented at the seminar on New media as cultural techniques on Bergen University June 7-8, 2007.

Publiceret: 02-11-2006

Af Jeppe Bundsgaard

Kapitel i bogen Mosaikker til danskstudiet. En grundbog. Køb bogen!

Publiceret: 11-09-2006

Af Jeppe Bundsgaard

Investigation of an Unnoticed Aspect of Information Literacy.
Paper presented at The European Conference on Educational Research Geneva 2006

Publiceret: 05-07-2005. Sidst opdateret: 05-07-2005

Af Jeppe Bundsgaard

Dette er et work in progress. Kommentarer er meget velkomne. Skriv dem nedenfor.

Publiceret: 01-06-2004. Sidst opdateret: 01-06-2004

Af Kjeld Kjertmann & Jeppe Bundsgaard

Denne rapport omhandler Kjeld Kjertmanns og min forskning i relation til ITMF-projektet Den dynamiske lærebog. I rapporten undersøger vi særlig hvilke søge-, læse- og skrivekompetencer der skal udvikles ved arbejdet med computere i skolen.

Publiceret: 29-05-2004

Af Jeppe Bundsgaard

Dette er et paper jeg fremlagde ved 2nd International Conference on Multimodality på Agder University College i Kristiansand den 16. maj 2004.

Publiceret: 24-05-2004

Af Lisbet Kühn & Jeppe Bundsgaard

En artikel til Skårup Seminariums årsskrift i anledning af seminariets 200-årsdag.

Publiceret: 13-11-2003. Sidst opdateret: 14-11-2003

Af Jeppe Bundsgaard

Artiklen bygger på et foredrag jeg holdt ved DPU. Den kommer engang i starten af 2004 i en bog med bidrag fra mine danskkolleger på dpu.

Publiceret: 04-02-2003

Artiklen her er en forskningsrapport til Undervisningsministeriets IT og Medier i Folkeskolen. Den handler om projektet TVTEEN, som var et samarbejde mellem Amtscenter Århus, TV2/Østjylland og 9 folkeskoleklasser og deres lærere. Målet var at eleverne skulle lære at producere tv-nyheder og derigennem få indsigt  tv-mediets virkemidler.

Publiceret: 09-01-2003

Af Jeppe Bundsgaard

En artikel til Rapport fra 9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (MUDS 9) om elevers forestillinger om den kommunikationssituation de er en del af. Gennem en analyse af tekstlæsnings- og vurderingsstrategier udvikler jeg en typologi for forestillede kommunikationer.

Publiceret: 09-01-2003

Af Jeppe Bundsgaard

Denne tekst er en længere og tidligere udgave af ovenstående, skrevet som forberedelse til oplæg på Sammenslutningen af Medieforskere i Danmarks (SMID) Årsmøde (1.-2. oktober 2002 på Gl. Vrå Slot ved Ålborg) og på 9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (MUDS) (10.-11. oktober 2002 på Århus Universitet).

Publiceret: 01-10-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Publiceret: 15-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Mange taler om at internettet er svært at finde rundt på - nogen siger sågar at det ikke kan bruges til noget. Andre mener at internettet rummer alt hvad hjertet og elever kan begære. Men ingen har beskrevet hvad elever faktisk skal kunen for at arbejde seriøst med internettet. Det forsøger jeg i denne artikel.

Publiceret: 17-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Denne tekst er et svar på Undervisningsministeriets arbejdsgruppes rapport Påstande, paradokser og problemer i planlægningen af fremtidens danskfag.
Jeg forsøger at bestemme udfordringerne for faget dansk i dagens verden og derudfra at foreslå hvordan vi danskfagsudøvere kan arbejde i relation til det.

Kompetencer og Kaos. Et forundret svar på noget det vist er en kritik
Download iodt-formatDownload ipdf-format

af Jeppe Bundsgaard

Publiceret: 20-08-2015

Et svar på Niels Jakob Pasgaards artikel i Nyt dansk udsyn nr. 9, 2015 (klik på træet for at læse).

Lad os tale ordentligt sammen
Download iodt-formatDownload ipdf-format

af Jeppe Bundsgaard

Publiceret: 03-09-2015

Et svar på et svar på et svar. Se her.

Publiceret: 25-10-2010. Sidst opdateret: 25-10-2010

Kronik i Fyens Stiftstidende om forslaget i Odense Kommunes skoleplan om at indføre linjedelinger i overbygningen

Publiceret: 30-05-2010. Sidst opdateret: 30-05-2010

Kronik om faglighed i fremtidens skole trykt i Fyens Stiftstidende (i en lidt forkortet form) d. 28. maj 2010.

Publiceret: 03-05-2010

En artikel om principper for undervisningstilrettelæggelse og et eksempel fra modulet Curriculumteori og institutionsdidaktik (nu Almen didaktik) på DPU. Artiklen er trykt i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift.

Publiceret: 02-11-2006

Af Jeppe Bundsgaard

Artikel til Cursiv

IT

Tekster jeg skriver i forbindelse med mit ph.d.-projekt findes under menupunktet ph.d.-projekt - se derfor også her.

Publiceret: 03-05-2010

En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter elever i at agere journalister, ingeniører, læger osv. PracSIP'en organiserer elevernes arbejde og samarbejde, stiller redskaber til rådighed samt understøtter udviklingen af de nødvendige faglige kompetencer.
Artikel i Designværkstedet, EMU.

Publiceret: 04-02-2009

Af Jeppe Bundsgaard

Interaktive assistenter er internetprogrammer, som gør det muligt for elever at lære fagligt baserede metoder og tilegne sig viden, netop når de har brug for det. Interaktive assistenter går ud fra, at eleverne har brug for at udføre en fagligt udfordrende opgave, de hjælper eleverne igennem de delopgaver, de skal udføre, ved at stille spørgsmål og anvende svarene i de følgende spørgsmål, og de stiller den viden til rådighed, som er nødvendig, for at eleverne kan udføre opgaven.

Publiceret: 10-08-2005

Af Jeppe Bundsgaard

Et work-in-progress på engelsk hvor jeg præsenterer et forslag til en terminologi og viser anvendeligheden ved at analysere hvordan forumteknologi og skriftmodalitet har betydning for samarbejde via net.

Publiceret: 16-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

En dialektisk kommunikationsteoretisk og -historisk undersøgelse af internettet.
Mit speciale fra 1999. Det er desuden i 2000 udkommet som første bind i ELI Working Papers, Syddansk Universitet, Odense.

Publiceret: 04-04-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Dette er et work-in-progress der bl.a. skal bruges i en sproglære jeg skriver sammen med medlemmer af forskergruppen ELI på SDU, Odense. Jeg hører gerne kommentarer.

Publiceret: 16-03-2002. Sidst opdateret: 16-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Denne artikel er en udløber af mit speciale. Den er et konstruktivt opgør med jubeloptimismen i forhold til mulighederne med internettet i undervisningen.
Artiklen er i en lidt forkortet udgave trykt i Folkeskolen nr. 7 2000.

Publiceret: 16-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Også en udløber af mit speciale. I artiklen, der er trykt i Bibliotekspressen nr. 1/2000, beskriver jeg problemerne med at orientere sig på internettet og argumenterer for at det må blive et offentligt initiativ at få sat en egentlig registrering af internettets tekster i værk. Før bliver internettet ikke et virkelig kraftigt redskab i undervisningen.

Publiceret: 16-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Dette er et af mine tidlige bud på mulighederne for at inddrage computere i undervisningen. Også denne tekst er et opgør med jubeloptimismen og mere specifikt med en vision af Danmarks Radios generaldirektør og med et projekt om grammatikundervisning på nettet.

Publiceret: 17-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Et kritisk svar på Tor Nørretranders berømte bog Stedet som ikke er.

Publiceret: 17-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

I denne artikel diskuterer jeg hjemmearbejdets velsignelser. Artiklen har været trykt som kronik i Aktuelt (1998).

Publiceret: 17-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

En teknologihistorisk oversigt skrevet til diskussionen på Forskningsministeriets hjemmeside om Det Digitale Danmark, der formulerede et bud på Danmarks IT-politik omkring år 2000.

Sprog og kommunikation

Sprog og kommunikation kunne kaldes overbegreberne for det meste jeg beskæftiger mig med fagligt. Ikke alene hælder jeg til grundige og detaljerede sproglige analyser og kommunikationsanalyser af den empiri jeg arbejder med - jeg mener også at det er de sprogvidenskabelige metoder som udøvere af faget dansk behersker, der skal være centrale metoder til at elever og andre kan komme til en dybere forståelse af hvad de har med at gøre når de arbejder med IT.

På denne side har jeg lagt nogle af de tidlige artikler og universitetsopgaver jeg har skrevet og enkelte senere. Se også hjemmesiden for min forskergruppe ELI.

Publiceret: 03-05-2010

Artikel trykt i Viden om læsning nr. 3.
Faglig læsning og skrivning er noget, der skal arbejdes med i alle fag. I danskfaget er et af de faglige områder søgning på nettet. Dette kan betragtes som en teknisk færdighed, men det fordrer også flere hidtil ukendte og sjældne læsemåder og læsestrategier. Derfor må der undervises i, at eleverne udvikler de nødvendige kompetencer.

Publiceret: 29-12-2002

Af Jeppe Bundsgaard

I denne artikel der er offentliggjort i Synsvinkler  27 2002, udvikler jeg en analysemetode til at fremanalysere de træk ved den omtalte virkelighed, som en tekst slører eller skjuler.

Publiceret: 19-03-2002

Af Sune Steffensen & Jeppe Bundsgaard

Dette er en artikel om morfologi jeg har skrevet sammen med min kollega og gode ven Sune Steffensen. Artiklen er i en bearbejdet udgave udkommet i Fill m.fl. (ed.) Colourful Green Ideas, Bern 2002.

Publiceret: 19-03-2002. Sidst opdateret: 19-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

– en præsentation af Paul Ricoeurs og K.E. Løgstrups tanker om sprog
Denne og de følgende tekster stammer fra min grunduddannelse. De har interesse for mig selv som historiske dokumenter - jeg er ikke længere enig i alt der står i dem. Det kan der nu sagtens være andre der er.

Publiceret: 19-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Denne analyse bygger teoretisk på den ovenstående tekst om Hermeneutisk sprogteori.

Publiceret: 19-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Dette er en bunden opgave løst ved mit sidefag i filosofi: En sammenligning af Wittgensteins sprogopfattelse i Philosophische Untersuchungen og Austins talehandlingsteori.

Litteratur

Jeg er uddannet i dansk sprog og litteratur og var i begyndelsen af mit studie mest optaget af litteraturen - den havde mest at byde på i forhold til min livsfilosofiske interesse. Men snart gik det op for mig at sprogvidenskab ikke bare er bøjninger og fonetik - men at (dele af) den faktisk også er interessant som metode til at komme til en dybere forståelse af såvel den offentlige som den mere livsnære kommunikation - at den altså har et politisk og kritisk perspektiv. Her er altså de tekster jeg har skrevet om litteratur for snart længe siden. De er nu gode nok for det, synes jeg.

Publiceret: 19-03-2002

Af Thorbjørn Hertz Jensen & Jeppe Bundsgaard

Om fortælling og tid i Svend Åge Madsens forfatterskab
Dette er en overbygningsopgave om den største danske prosaist i sidste århundrede. Madsens tekster er fundamentalt spændende og fyldt med indsigter. Opgaven syntes vi selv var ret vellykket. Jeg har læst den mange gange siden og står stadig ved den dom.

Publiceret: 19-03-2002

Af Thorbjørn Hertz Jensen , Joachim Wrang & Jeppe Bundsgaard

– Om Svend Åge Madsen set gennem Anker Gemzøes disputats Metamorfoser i Mellemtiden
En artikel jeg skrev sammen med mine to gode venner og Madsen-svorne om Gemzøes disputats.

Publiceret: 19-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

På opdagelsesrejse i August Strindbergs roman Inferno
Denne opgave skrev jeg under et halvt års ophold ved Stockholms Universitet. Strindberg er et facinerende bekendtskab også selv om man ikke er enig med ham i hans opfattelser af verden og sig selv.

Politik

Politik er nøgleordet for det meste af det jeg arbejder med. Jeg laver sjældent noget i professionelle sammenhænge uden at jeg også har et politisk mål med det i bredeste forstand. Jeg vil med mit arbejde bidrage til at vi kan skabe en bedre verden. Og for at vi kan det, mener jeg at det er vores alle sammen opgave at gøre det vi kan der hvor vi er.

Teksterne her på siden handler primært om uddannelsespolitik.

Kronikker og tidsskriftartikler

Publiceret: 22-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Denne kronik var et svar på en anden og blev vist aldrig trykt. Den handler om rammerne for politisk arbejde på universiteterne - demokrati. Det skal der kæmpes for og det skal fornys løbende hvis ikke udpegede bestyrelser med mere og mindre relevante interesser og indsigter skal overtage universiteterne og resten af uddannelsessystemet.

Publiceret: 22-03-2002

Af Mette Richter , Simon S. Simonsen & Jeppe Bundsgaard

Nogen gange bliver det nødvendigt at gå og smække døren. Vi forklarer her hvorfor det var nødvendigt for os studerende i humanioras fakultetsråd i september 1997.

Publiceret: 22-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Det nuværende optagelsessystem er urimeligt, en administrativ kollos og samfundsøkonomisk uhensigtsmæssigt. Løsningen er køsystemer. Se også pjecen nedenfor om samme emne.

Publiceret: 22-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Foredrag afholdt på en konference om "faglighed på fremtidens universitet" arrangeret af Studenterrådet ved Århus Universitet, den 25. april 1998.

Pjecer

Jeg var aktiv i studenterbevægelsen i 1995-1998. Her skrev jeg bl.a. nedenstående pjecer for forskellige organisationer.

Publiceret: 19-03-2002

Af Uddannelsespolitisk udvalg ved Danske Studerendes Fællesråd og Jeppe Bundsgaard
Vi skabte denne pjece om nogle træk ved den gode uddannelse i uddannelsespolitisk udvalg gennem en række diskussioner af den art der dengang og nu kan få mig helt op og ringe. Åbne, engagerede, bevægelige deltagere i en dialog med det mål at blive klogere på egen og andres praksis. Det var bare at struktuere og skrive.
DSF mener åbenbart som jeg stadig den er relevant - den ligger på deres hjemmeside, så linket går dertil.

Publiceret: 19-03-2002

Af en række elev- og studenterorganisationer og Jeppe Bundsgaard
Denne pjece var resultatet af et samarbejde mellem elev- og studenterorganisationer fra hele uddannelsessystemet. Også den var et resultat af gode diskussioner, særlig med min gode ven og studenterpolitiske ild- og sjælmakker. En udmærket lille introduktion til demokrati i uddannelsessystemet. Det skal der kæmpes for hele tiden, altid.

Publiceret: 19-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Dette var en pjece jeg skrev for Studenterrådet ved Odense Universitet. Ideen er kort og godt at det et urimeligt optagelsessystem vi har nu - og at det er spild af tid og penge. Alternativet er det vi vælger i alle andre sammenhænge - at stå i kø. Pjecen beskriver hvordan det praktisk kan gøres.

Essays mm.

Her er de tekster der ikke falder ind under de andre kategorier

Publiceret: 22-03-2002. Sidst opdateret: 22-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

AF ALLE VANVITTIGE ideer, mennesket har fået, er denne dog den vittigste: At flyve...

Publiceret: 22-03-2002. Sidst opdateret: 22-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Frihed er ikke noget værd hvis ikke man er afhængig. Med udgangspunkt i Kieslowskis film Blå diskuterer jeg begrebet frihed.

Publiceret: 22-03-2002

Af Jeppe Bundsgaard

Et modeord i den uddannelsespolitiske debat i øjeblikket er kvalitetsudvikling. Kvalitetsudvikling! Det lyder flot. Hvem vil ikke gerne have det? – Og helst så meget som muligt. Men hvad dækker det egentlig over, dette dejlige ord? Ja, det er straks værre, for det er om noget et udtryk for, at vi er i færd med at teknologificere forholdet imellem os mennesker.

Webmaster: Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/index.php
108364 besøg på sitet. Vis flere statistikker.
Send til en ven Udskrift Fold ud Kontakt Site map
SmartSite Publisher